MZTI WEB(under construction)


Laboratorni Techniky
Otázky - 1041 Laboratorní technika - 1.roč.navazujícího studia oboru zdravotnická technika a informatika (magisterské studium)


 1. Základní metody v imunochemii

 2. Laboratorní metody k monitorování hladin léků, Farmakologie

 3. Použití biochemických screeningů

 4. Molekulárně - cytogenetické metody

 5. Typy DNA sond

 6. Význam metody PCR

 7. POCT – přehled metod, Poct

 8. POCT-využití v praxi, Poct

 9. Stanovení parametrů charakterizující zánětlivý proces, Záněty

 10. Albumin, celková bílkovina - stanovení, význam, Albumin, Albumin1

 11. Stanovení aminokyselin, Aminokyseliny, Aminokyseliny1

 12. Stanovení nukleotidů

 13. Stanovení klinicky významných iontů v biologických materiálech

 14. Stanovení klinicky významných substrátů, Substraty, Substraty1

 15. Stanovení klinicky významných enzymů

 16. Laboratorní vyšetření při urolitiáze

 17. Laboratorní vyšetření při diagnostice diabetu

 18. Laboratorní vyšetření při sledování léčby a terapie diabetu

 19. Laboratorní vyšetřovací metody při onemocnění kostí, Osteoporoza

 20. Poruchy metabolismu lipidů, Lipidy

 21. Laboratorní vyšetření poruch metabolismu lipidů, Lipidy

 22. Kardiální markery, Kardiomarkry, Kardiomarkry1

 23. Laboratorní vyšetřovací metody v gastroenterologii, Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

 24. Laboratorní vyšetření při monitorování vnitřního prostředí v intenzivní péči, monitoring, monitoring1

 25. Laboratorní vyšetření ABR, ABR

 26. Laboratorní metody v hepatologii

 27. Laboratorní vyšetření metabolismu porfyrinů

 28. Diagnostika hepatitid

 29. Laboratorní vyšetření funkce ledvin, Ledviny, Ledviny1

 30. Nádorové markery - přehled a význam, Nádorové Markery, Nádorové Markery1

 31. Laboratorní vyšetření vitamínů, vitaminy, vitaminy1

 32. Laboratorní diagnostika poruch funkce štítné žlázy, Hormony štítné žlázy, Hormony štítné žlázy1 , Hormony štítné žlázy2

 33. Laboratorní vyšetření v reprodukční endokrinologii

 34. Laboratorní vyšetření mozkomíšního moku, Likvor

 35. Screening vrozených vývojových vad v graviditě, vrozene vyvojove vady

 36. Charakteristika dědičných metabolických poruch - příklady

 37. Laboratorní vyšetřovací metody u dědičných metabolických poruch

 38. Laboratorní vyšetření u sexuálně přenosných chorob, 38.labsex

 39. Volné radikály a antioxidační systémy v laboratorní praxi, Volné Radikály

 40. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

 41. Koncepce klinické biochemie, vzdělávání, licence, akreditace, Akreditace laboratoří

 42. Workflow v klinické laboratoři

 43. Vnitrolaboratorní kontrola

 44. Mezilaboratorní kontrola

 45. Validace metody, validace

 46. Srovnávání metod

 47. Zpracování vědeckých informací

 48. Informační systémy v medicíně, Informační zdroje v medicíně, Informační systémy v medicíně

 49. Základy procesu akreditace laboratoří, Akreditace laboratoříMetody molekulární genetiky

http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-DNA/newlook/defa19.htm
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-DNA/newlook/defa1.htm

adresa MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm

dale: Vybrané kapitoly z klinické biochemie
Petr Schneiderka a kolektiv http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/index2.htm

Nazařazené


???Játra???
???Vzácné analýzy???
???The pathogenesis and risk factors of cholesterol cholelithiasis???
???proteiny, bilkoviny a kdo vi co jeste ...???
???Diagnostický a terapeutický přístup ke glykogenosám1, Diagnostický a terapeutický přístup ke glykogenosám2???
???Nová mutace v genu ATP8B1/FIC1 u nemocného s benigní rekurentní intrahepatální cholestázou???
???Nende otevrit ... fhbil03.ppt???

2005


 • otazky ke zkousce z patobiochemie

 • Aminoacidopatie

 • Farmakologie

 • Osmolalita

 • Vzacne Analyzy

 • Nadorove Markery

 • Hormony kury nadledvin,pohlavní hormony

 • Endokrinní pankreas

 • biochemie svalove a nervove tkane